Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Informatika Szak
Számítógépek Laboratórium
1998/99-es tanév I. félév

Zárthelyi dolgozatok

Az egyes dolgozatokra összesen 20 pontot lehet szerezni, a dolgozat megfelelt, ha legalább 10 pontot (50%) elért.

1. zárthelyi:
1998. október 28. szerda
1998. október 30. péntek


1. Kiszárthelyi

1998. október 28. szerda

 1. Mit csinál a következõ parancs?
  [2p]

  rm `head -1 kell`
 2. Megoldás:

  Letörli azokat az állományokat, amelyek a kell állomány elsõ sorában találhatók mint önálló (szeparált) szavak

 3. Az ls -la  parancs a következõ eredményt adja:

  dr-xr-xr-x 2 root    root  1024 Oct 28 01:00 .
  drwxrwxrwx 4 okoska  staff  1024 Oct 28 00:57 ..
  -rw-r--r-- 1 okoska  staff   110 Oct 28 01:00 111
  -rw-r--r-- 1 piroska staff  3451 Oct 28 00:58 alma
  -rwx-w-rw- 1 okoska  staff   575 Oct 28 00:59 butuska
  -rw-r--r-- 1 jani    staff  5557 Oct 28 00:58 korte
  -rw-r--r-- 1 okoska  staff 29991 Oct 28 00:58 ubora
 4. Törölheti-e az okoska felhasználó a butuska állományt?
  [2 p]

  Megoldás:

  Nem, mert a katalógusra nincs írási joga.

 5. Írjon olyan parancsot, amely kiírja az aktuális katalógusban levõ azon állományok nevét, melyek szimbolikus linkek.
  [2 p]
 6. Megoldás:

  ls -la | grep '^l'
 7. Írjon olyan teljes parancsállományt, amely az aktuális katalógusban megkeresi a ".hossz" nevû állományt, és amennyiben van ilyen, akkor ellenõrzi az abban felsorolt állományok hosszát! Ha eltérést tapasztal, akkor azt jelezze!
  A
  ".hossz" állomány minden sora egy állománynevet és szóközökkel elválasztva az adott állomány byte-jainak számát tartalmazza.
 8. Megoldás:

  #!/bin/sh
  if [ -r .hossz ]; then
    while read sor; do
      set not $sor; shift
      f=$1
      h=$2
      if [ -r $f ]; then
        set not `wc -c $f`; shift
        if [ $1 -ne $h ]; then
          echo "$f hossza kulonbozik ($h, $1)"
        fi
      else
        echo "$f nem letezik, vagy nem olvashato"
      fi
    done < .hossz
  fi


1998. október 30. péntek

 1. Mit csinál a következõ Bourne shell parancs?
  [2p]

  ls | (cd /tmp && cat > ls)
 2. Megoldás:

  Az aktuális katalógusban lefuttatja az ls parancsot, és annak outputját a /tmp/ls álományba írja, ha létezik a /tmp katalógus, és az írható.

 3. Tételezze fel, hogy az aktuális umask érték 27! Milyen védelmi jogokkal jön létre a következõ parancs során az állomány?
  [2p]

  echo zh > alma

 4. Megoldás:

  0666 & ~027 = 640, azaz -rw-r-----
 5. Írjon olyan parancsot, amely kiírja az aktuális katalógusból és annak alkatalógusaiból (részfa) azon normál állományok nevét, melyek módosítási ideje 3 napnál régebbi, vagy a tulajdonosuk az "okoska" felhasználó
  [2 p]
 6. Megoldás:

  find . -type f -a '( ' mtime +3 -o -user okoska ')' -print

 7. Írjon olyan teljes parancsállományt, amely ellenõrzi, hogy olvasható-e az aktuális katalógusban levõ ".menu" és a ".parancs" nevû állomány, majd kiírja a ".menu" tartalmát a képernyõre! Ezt követõen a script várjon egy sorszám megadására, és hajtsa végre a ".parancs" állomány megadott sorszámnak megfelelõ sorát! Ha nem létezõ sorszámot adtak meg, adjon hibajelzést!
  [14 p]
 8. Megoldás:

  #!/bin/sh
  if [ -r .menu -a -r .parancs ]; then
    cat .menu read n
    if [ ! "$n" ]; then
      echo hibas sorszam
      exit 1
    fi
    i=0;
    while [ $i -lt $n ] && read cmd; do
      i=`expr $i + 1`
    done < .parancs
    if [ $i -eq $n ]; then
      eval "$cmd"
      exit 0
    else
      echo hibas sorszam
      exit 1
    fi
  else
    echo a .menu vagy a .parancs nem letezik
    exit 1
  fi